I 2 družba za založništvo izobraževanje in raziskovanje d.o.o.

Koprska ulica 94
Telefon: 01 257 62 49
Faks: 01 257 41 64
E-pošta: info@i2-lj.si

l na prvo stranl učbeniki\ državljanska vzgoja in etika

Predmet Domovinska in državljanska kultura in etika

Gradiva:

- Državljanska in domovinska kultura ter etika učbenika za 7. razred,

- Državljanska in domovinska kultura ter etika učbenika za 8. razred,

- Državljanska in domovinska kultura ter etika delovna zvezka za 7. razred,

- Državljanska in domovinska kultura ter etika delovna zvezka za 8. razred.

 

- Didaktična gradiva za predmet Domovinska in državljanska kultura in etika za 7. in 8, razred (didaktične ideje in navodila za uporabo delovnih zvezkov z rešitvami) z zgoščenko (CD) na kateri so:

   - elektronske prosojnice,

   - delovni listi in

   - program Volitve.

 

- Gradiva na spletni strani http://www.i2-lj.si/za_ucitelje.html:

   - primer letnih priprav s prilogami (za 7. in 8. razred – pripravila prof. Ellisa Tawitian),

   - primer sprotnih priprav s prilogami (pripravila prof. Ellisa Tawitian).

 

Navodila za uporabo delovnih zvezkov z rešitvami nalog so objavljena v priročniku Didaktična gradiva za predmet domovinska in državljanska kultura in etika za 7. in 8. razred. Na vašo željo vam lahko navodila z rešitvami za delovna zvezka  pošljemo po e-pošti v pdf obliki. Pišite nam na e-naslov i2-lj@amadej.si.

 

Državljanska in domovinska kultura ter etika

učbenik za 8. razred

 

uredil: dr. Janez Justin

avtorji: dr. Simona Bezjak, Mitja Čepič Vogrinčič, dr. Eva Klemenčič,
dr. Bogomir Kovač

Ocena: dr. Bogomir Novak, Elissa Tawitian

Številka sklepa o potrditvi: 613-1/2013/64

tehnični podatki: format: obrezani A4; obseg: 68 strani

tisk: barvni; vezava: šivano in broširano

 

Razvito po posodobljenem učnem načrtu sprejetim februarja 2011.
ISBN: 978-961-6348-77-5

Državljanska in domovinska kultura ter etika

delovni zvezek za 8. razred

 

uredil: dr. Janez Justin
avtorja: dr. Janez Justin, dr. Maja Zupančič

tehnični podatki: format: obrezani A4; obseg: 72 strani

tisk: barvni; vezava: v hrbtu z žico šivan zvezek

 

Razvito po posodobljenem učnem načrtu sprejetim februarja 2011.
ISBN: 978-961-6348-82-9

DDV je vključen v ceno. Stroški pošiljanja niso vključeni v ceno. Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

Copyright (c) 2007, i 2 družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje d.o.o. Vse pravice pridžane.
"i 2" in "Planet znanja" sta zaščiteni blagovni znamki.
Oblikovanje in izvedba: VisArt d.o.o.