I 2 družba za založništvo izobraževanje in raziskovanje d.o.o.

Koprska ulica 94
Telefon: 01 257 62 49
Faks: 01 257 41 64
E-pošta: info@i2-lj.si

l na prvo stranl učbeniki\ državljanska vzgoja in etika

Državljanska vzgoja in etika

Državljanska vzgoja in etika

učbenik za 7. razred

predmet: državljanska vzgoja in etika

urednik: dr. Janez Justin

avtorji: dr. Majda Černič Istenič, dr. Spomenka Hribar, dr. Janez Justin, dr. Darko Štrajn, dr. Maja Zupančič

tehnični podatki: format: obrezani A4; obseg: 72 strani; tisk: ovitek in notranjost sta barvna; vezava: šivano in broširano; teža: 208 g

številka sklepa o potrditvi učbenika: 6130-1/2007/186, dne 19.4.2007

ISBN: 978-961-6348-39-3

Učbenik je zasnovan kot osnovno učno sredstvo za predmet Državljanska in domovinska vzgoja ter etika.
S pomočjo psihologov in pedagogov smo besedila uglednih avtorjev dodatno prilagodili sposobnostim in interesom učencev. Besedila, fotografije in ilustracije na razumljiv način in nazorno predstavljajo učencem nove vsebine predmeta, hkrati pa s konkretnimi primeri pojasnjujejo neznane pojme.
Učbenik je torej kombinacija visoke strokovnosti in pedagoškega realizma, ki ve, kaj učenci razumejo in kaj jih motivira.


Državljanska vzgoja in etika

delovni zvezek za 7. razred

predmet: državljanska vzgoja in etika

urednik: dr. Janez Justin

avtorji: dr. Janez Justin, dr. Maja Zupančič, dr. Igor. Ž. Žagar

ocena: dr. Zvonko Perat, dr. Maja Zupančič, Tatjana Štular, Karmen Kate

tehnični podatki: format: obrezani A4; obseg: 64 strani; tisk: ovitek in notranjost sta barvna; vezava: zvezek šivan z žico v hrbtu dvakrat; teža: 194 g

ISBN: 978-961-6348-20-1

Delovni zvezek je vsebinsko usklajen z učbenikom. Nastal je po preskušanju v vzgojnoizobraževalni praksi.
Če je učbenik namenjen temu, da učenci razumejo nove državljanske in etnične vsebine, mu nudi delovni zvezek mnogo priložnosti, da v njih izrazijo svoja mnenja in stališča ter jih v pogovoru primerjajo z mnenji in stališči sošolcev.
Tako lahko razvijajo osebno zavzetost za državljanske in domovinska ter etična vprašanja, socialno in moralno mišljenje ter vrednotno usmeritev. Prav v tem je poglavitna vzgojna naloga predmeta.

DDV je vključen v ceno. Stroški pošiljanja niso vključeni v ceno. Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

Copyright (c) 2007, i 2 družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje d.o.o. Vse pravice pridžane.
"i 2" in "Planet znanja" sta zaščiteni blagovni znamki.
Oblikovanje in izvedba: VisArt d.o.o.