I 2 družba za založništvo izobraževanje in raziskovanje d.o.o.

Koprska ulica 94
Telefon: 01 257 62 49
Faks: 01 257 41 64
E-pošta: info@i2-lj.si

l na prvo stranl učbeniki
 

Do konca šolskega leta (2017/2018) bomo izdali prenovljena učbeniška gradiva za predmet

 

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

- Učbenik za 7. razred je POTRJEN. Izdali ga bomo do konca meseca aprila 2018.
- Učbenik za 8. razred je še v postopku POTRJEVANJA.
- Delovna zvezka za 7. in 8. razred sta v tiskarni. Izdali ju bomo do konca meseca aprila 2018.
Več informacij http://www.i2-lj.si/index.html.

Učbeniki

Učbeniki in delovni zvezki po razredih:

Katalog 2017-18
KATALOG UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV
IN DIDAKTIČNIH GRADIV 2017/2018


Učbenik Družba za četrtošolc(k)e

Družba za četrtošolc(k)e

učbenik za družbo v 4. razredu, zbirka Planet znanja

urednik: dr. Janez Justin

avtorji: Peter Arko, Ana Galjot, dr. Janez Justin (urednik), dr. Tatjana Resnik Planinc, dr. Alenka Švab

številka sklepa o potrditvi učbenika: 6130-1/2007-99, dne 15.3.2007

ISBN: 961-6348-13-2

Delovni zvezek Družba za četrtošolc(k)e

delovni zvezek za družbo v 4. razredu, zbirka Planet znanja

urednik: dr. Janez Justin

avtorji: Ana Galjot, dr. Janez Justin, dr. Tatjana Resnik Planinc

ISBN: 961-6348-14-0

Učbenik Matematika za četrtošolc(k)e

Matematika za četrtošolc(k)e

učbenik za matematiko v 4. razredu, zbirka Planet znanja

urednica: Barbara Japelj Pavešić

avtorice: Barbara Japelj Pavešić, mag. Damijana Keržič, Nataša Kukovič

številka sklepa o potrditvi učbenika: 01300-17/2009

ISBN: 978-961-6348-62-1

Delovni zvezek Matematika za četrtošolc(k)e

delovni zvezek za matematiko v 4. razredu, zbirka Planet znanja  RAZPRODANO 

urednica: Barbara Japelj Pavešić

avtorici: Barbara Japelj Pavešić, mag. Damijana Keržič

ISBN: 961-6348-22-1

Učbenik Družba za petošolc(k)e

Družba za petošolc(k)e

učbenik za družbo v 5. razredu, zbirka Planet znanja

urednik: dr. Janez Justin

avtorji: Peter Arko, Slavko Ciglenečki, dr. Janez Justin, dr. Tatjana Resnik, dr. Alenka Švab

strokovna svetovalca: dr. Darko Ogrin za geografske vsebine, dr. Peter Vodopivec za poglavje Kako so živeli predniki, kako je nastajala Slovenija

številka sklepa o potrditvi učbenika: 613-2/2005/2003

ISBN: 978-961-6348-33-1

Delovni zvezek Družba za petošolc(k)e

Cenik

 

delovni zvezek za družbo v 5. razredu, zbirka Planet znanja

urednik: dr. Janez Justin

avtorji: dr. Janez Justin, dr. Tatjana Resnik Planinc

ISBN: 978-961-6348-42-3

Učbenik Matematika za petošolc(k)e

Matematika za petošolc(k)e

učbenik za matematiko v 5. razredu, zbirka Planet znanja

urednici in avtorici: Barbara Japelj Pavešić in mag. Damijana Keržič

številka sklepa o potrditvi učbenika: 613-2/2005/90

ISBN: 961-6348-29-9

Delovni zvezek Matematika za petošolc(k)e

delovni zvezek za matematiko v 5. razredu, zbirka Planet znanja

urednici in avtorici: Barbara Japelj Pavešić in mag. Damijana Keržič

ocena: dr. Milena Ivanuš Grmek, dr. Zvonko Perat, dr. Maja Zupančič, Mojca Sardoč

ISBN: 961-6348-15-9

Gospodinjstvo za petošolc(k)e – tretja izdaja

učbenik za gospodinjstvo v 5. razredu, zbirka Planet znanja

urednik: dr. Mitja Sardoč
avtorji: Dušica Breskvar, Helena Fortič, dr. Tina Kavčič, dr. Anamarija Meglič, dr. med., Barbara Miklavčič, dr. Alenka Pavko Čuden, dr. Mitja Sardoč

številka sklepa o potrditvi učbenika: 031-20/2014/47

Razvito po posodobljenem učnem načrtu sprejetim februarja 2011.

ISBN: 978-961-6348-85-0

delovni zvezek za gospodinjstvo v 5. razredu, zbirka Planet znanja

urednika: Mitja Čepič, Iztok Hafner

avtorji: Iztok Hafner, dr. Anamarija Meglič, dr. med., dr. Alenka Pavko Čuden, dr. Mitja Sardoč, dr. Maja Zupančič

Razvito po posodobljenem učnem načrtu sprejetim februarja 2011.

ISBN: 978-961-6348-86-7

Gospodinjstvo za šestošolc(k)e – tretja izdaja

učbenik za gospodinjstvo v 6. razredu, zbirka Planet znanja

urednika: Mitja Čepič, Iztok Hafner
avtorji: Marjana Dermelj, Helena Fortič, dr. Anamarija Meglič, dr. med., dr. Mitja Sardoč, Andreja Širca Čampa, dr. Maja Zupančič

številka sklepa o potrditvi učbenika: 013-20/2014/102

Razvito po posodobljenem učnem načrtu sprejetim februarja 2011.

ISBN 978-961-6348-90-4

delovni zvezek za gospodinjstvo za 6. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

urednika: Iztok Hafner, dr. Janez Justin

avtorji: Andreja Širca Čampa, Tina Češnovar, Iztok Hafner, dr. Janez Justin, dr. Maja Zupančič

Razvito po posodobljenem učnem načrtu sprejetim februarja 2011.

ISBN 978-961-6348-88-1

Matematika za šestošolc(k)e

učbenik za matematiko v 6. razredu, zbirka Planet znanja

urednici in avtorici: Barbara Japelj Pavešić in mag. Damijana Keržič

številka sklepa o potrditvi učbenika:6130-1/2012/18

ISBN 978-961-6348-66-9

Sklep

Državljanska in domovinska kultura ter etika

učbenik za predmet domovinska in državljanska kultura in etika v 7. razredu

urednik: dr. Janez Justin
avtorji: Mitja Čepič Vogrinčič, dr. Janez Justin, dr. Vino Potočnik, dr. Maja Zupančič

Številka sklepa o potrditvi: 613-1/2013/117;

Razvito po posodobljenem učnem načrtu sprejetim februarja 2011.

ISBN: 978-961-6348-83-6

delovni zvezek za predmet domovinska in državljanska kultura in etika v 7. razredu

urednik: dr. Janez Justin
avtorji: dr. Janez Justin, dr. Vino Potočnik, dr. Maja Zupančič
Razvito po posodobljenem učnem načrtu sprejetim februarja 2011.
ISBN: 978-961-6348-84-3

Državljanska in domovinska kultura ter etika

učbenik za predmet domovinska in državljanska kultura in etika v 8. razredu

urednik: dr. Janez Justin

avtorji: dr. Simona Bezjak, Mitja Čepič Vogrinčič, dr. Eva Klemenčič, dr. Bogomir Kovač
ocena: dr. Bogomir Novak, Elissa Tawitian
Številka sklepa o potrditvi: 613-1/2013/64

Razvito po posodobljenem učnem načrtu sprejetim februarja 2011.
ISBN: 978-961-6348-77-5

delovni zvezek za predmet domovinska in državljanska kultura in etika v 8. razredu

uredil: dr. Janez Justin
avtorja: dr. Janez Justin, dr. Maja Zupančič

Razvito po posodobljenem učnem načrtu sprejetim februarja 2011.
ISBN: 978-961-6348-82-9

Retorika

Uvod v govorniško veščino, učbenik za 9. razdred

urednik: dr. Igor Ž. Žagar

avtorji: Tatjana Zidar Gale, dr. Igor Ž. Žagar, Janja Žmavc, Vladimir Pirc

številka sklepa o potrditvi učbenika: 6130-1/2009/137 - ponovna potrditev

ISBN:978-961-6348-30-0

Učbeniki in delovni zvezki po razredih:

DDV je vključen v ceno. Stroški pošiljanja niso vključeni v ceno. Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

Copyright (c) 2007, i 2 družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje d.o.o. Vse pravice pridžane.
"i 2" in "Planet znanja" sta zaščiteni blagovni znamki.
Oblikovanje in izvedba: VisArt d.o.o.