I 2 družba za založništvo izobraževanje in raziskovanje d.o.o.

Koprska ulica 94
Telefon: 01 257 62 49
Faks: 01 257 41 64
E-pošta: info@i2-lj.si

l na prvo stranl prevodi učbenikov za manjšine

Učbeniki za področja madžarske in italijanske narodne skupnosti

Razredi:

Učna gradiva - devetletka
 
5. razred
Gospodinjstvo za petošolc(k)e, Gospodinjstvo učbenik za 5. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja -
Háztartástan ötödikeseknek – Háztartástan, tankönyv a kéntnyelvű kilencosztályos általános iskola 5. osztálya számára
 
Economia domestica per la quinta classe libro di testo per la 5º classe della scuola novennale  
6. razred
Economia domestica per la sesta classe – economia domestica, libro di testo per la 6a classe della scuola novennale  
Učbenik za gospodinjstvo v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja -
Háztartástantankönyv a kétnyelvű kilencosztályos általános iskola 6. osztálya;
 
7. razred
Educazione civita ed etica. Libro di testo per la classe VII  
Državljanska vzgoja in etika, učbenik za 7. razred devetletke -
Tankönyv a 7. osztály számára állampolgári ismeretek és etika
 
8. razred
Educazione civica ed etica. Libro di testo per la classe VIII della scuola novennale (9)  
Državljanska vzgoja in etika, učbenik za 8. razred devetletke -
Állampolgári ismeretek és etika, tankönyv a 8. osztály számára
 

Razredi:

DDV je vključen v ceno. Stroški pošiljanja niso vključeni v ceno. Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

Copyright (c) 2007, i 2 družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje d.o.o. Vse pravice pridžane.
"i 2" in "Planet znanja" sta zaščiteni blagovni znamki.
Oblikovanje in izvedba: VisArt d.o.o.