I 2 družba za založništvo izobraževanje in raziskovanje d.o.o.

Koprska ulica 94
Telefon: 01 257 62 49
Faks: 01 257 41 64
E-pošta: info@i2-lj.si

l na prvo stranl učbeniki\ priročnik za učitelje

Priročnik za učitelje državljanske vzgoje in etike

Priročnik za učitelje državljanske vzgoje in etike

za 7. razred

predmet: državljanska vzgoja in etika

kot pomoč učiteljem pripravljata: dr. Janez Justin in mag. Mitja Sardoč (urednik)

Priročnik je tesno vezan na naša učbenika za sedmi in osmi razred.

  • V priročnik bodo vključeni vzorci vprašanj in nalog, primeri dobre praks, prosojnice...
  • Posebej bo označeno, katere cilje z določenim delom vsebine uresničujemo.
  • Vključeni bodo napotki, ki bodo učitelju olajšali medpredmetne povezave, podatki o dodatnih virih za učitelje in učence (seznam pisnih virov, multimedijskih pripomočkov - videokaset, cedejev in uporabih spletnih strani) ter rešitve nalog iz delovnega zvezka.

DDV je vključen v ceno. Stroški pošiljanja niso vključeni v ceno. Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

Copyright (c) 2007, i 2 družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje d.o.o. Vse pravice pridžane.
"i 2" in "Planet znanja" sta zaščiteni blagovni znamki.
Oblikovanje in izvedba: VisArt d.o.o.