I 2 družba za založništvo izobraževanje in raziskovanje d.o.o.

Koprska ulica 94
Telefon: 01 257 62 49
Faks: 01 257 41 64
E-pošta: info@i2-lj.si

l na prvo stranl publikacije\ publikacije od L do R

Publikacije od L do R

ABC naslovi:

Nasilje - nenasilje

Cena: 32,90 €

Avtor: dr. Borut Juvanec

Ledenica

ISBN 978-961-7038-01-9 (i2)

 

Ledenica je knjiga o pozabljeni arhitekturi naših prednikov, ki so si življenje lajšali, ga podaljševali in bogatili z uporabo ledu: za zdravje, za ugodje in za druge aktivnosti. Ledenica kot objekt je okrogla, vkopana arhitektura z raznovrstno nadgradnjo. Najdemo jih na Krasu, kjer je bilo ledeničarstvo pomembna obrtniška oblika, v osrednji Sloveniji in posebej v Prekmurju. Knjiga ima predgovora akademika Andreja Kranjca in prof. Petra Fistra.

---------------------------------------------

Tehnični podatki in cena knjige: Obseg: 188, strani, format: 220 mm x 245 mm, tisk: barvni, vezava: brošura. Cena: 32,90 €

Na poti do lastne sobe

Cena: 23,00 €

Na poti do lastne sobe

Ljubljana, december 2011

uredila: Milica Antić Gaber

avtorice zapisanih zgodb: Milica Antić Gaber, Deja Crnović, Špela Kalčić, Maja Malešević, Špela Razpotnik, Tina Luzar, Urška Strle

tehnični podatki: format: 16,5 cm x 23,0 cm ; obseg: 168 strani; tisk: barvni ovitek in zemljevid premeščanj; notranjost črno-bela; vezava: brošura

ISBN: 978-961-6348-72-0

Nasilje - nenasilje

Cena: 28,38 €

Nasilje - nenasilje

Priročnik za učiteljice, učitelje, svetovalne službe in vodstva šol.

Ljubljana, april 2002

avtorice: Klavdija Aničić, Doroteja Lešnik Mugnaioni (urednica), Maja Plaz, Nataša Vanček, Tatjana Verbnik Dobnikar, Špela Veselič, Katja Zabukovec Kerin

tehnični podatki: format: B5; obseg: 192 strani; tisk: ovitek barvni, notranjost črno-bela

ISBN: 961-6348-07-8

(Ne) razumljeni ne

Cena: 26,00 €

Gradivo za  novinarje

(Ne) razumljeni ne?!

Spolno nadlegovanje in nadlegovanje zaradi spola na delovnem mestu

Ljubljana, november 2008

avtorica: Sonja Robnik

tehnični podatki: format: 16,5 cm x 24 cm; obseg: 125 strani; tisk: ovitek barvni, notranjost – enobarvna; vezava: brošura

SPOLNO NADLEGOVANJE IN NADLEGOVANJE ZARADI SPOLA NA DELOVNEM MESTU

Kakšna je ločnica med spogledovanjem in spolnim nadlegovanjem? Ali šale o blondinkah pomenijo nadlegovanje zaradi spola? Kaj pa tiste o plešastih moških? Kaj bi rekel nadlegovalec, če bi nekdo to, kar nadlegovalec dela svoji sodelavki, počel njegovi hčerki, ženi ali mami? So res vsi nadlegovalci moški? In – ali so vsi moški res nadlegovalci?

To so le nekatera izmed vprašanj, na katera ponuja odgovore knjiga (Ne)Razumljeni NE?! Knjiga prinaša še pregled družboslovnih raziskav pojava, oriše stanje na tem področju v Sloveniji, ponuja pregled zakonodaje ter možne oblike pomoči, ki so na voljo žrtvam. Posebno poglavje je namenjeno zaščitnim ukrepom delodajalcev – k sprejemu jih zavezuje Zakon o delovnih razmerjih iz leta 2007. Ker zakon prepoveduje tudi trpinčenje (angl. mobbing), je dodatno poglavje namenjeno delodajalcem. V njem najdejo praktične nasvete, kako preprečevati in se spopadati s pojavi spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja.

Avtorica s knjigo v slovenski prostor prinaša celovit ter znanstveno utemeljen odgovor na vprašanje, kako sta spolno in nadlegovanje zaradi spola vpeta v kompleksno družbeno-kulturno okolje, ob tem pa ne zanemarja hkratnosti delovanja različnih (predvsem institucionalnih) dejavnikov (re)produciranja družbene strukture.

Knjiga bo tako v pomoč stroki upravljanja s človeškimi viri in delodajalcem na eni strani, na drugi strani pa pomeni študijski pripomoček za globlje in kompleksnejše razumevanje nekaterih oblik nasilja na delovnem mestu.

Cena: 21,90 €

Osnovni pojmi in dileme državljanske vzgoje, prvi del

Ljubljana, 2014

ISBN 978-961-6348-87-4

 

Uredil: dr. Mitja Sardoč
Avtorji: dr. Igor Bijuklič, dr. Miro Cerar, dr. Tomaž Deželan, dr. Srečo Dragoš,. dr. Eva Klemenčič, dr. Zdenko Kodelja, dr. Mojca Pajnik, dr. Zoran Pavlović, dr. Mitja Sardoč, dr. Darko Štrajn, dr. Ksenja Vidmar Horvat, dr. Peter Vodopivec, dr. Maja Zupančič

 

Knjižica Osnovni pojmi in dileme državljanske vzgoje predstavlja nekatere izmed osnovnih pojmov s širšega vsebinskega področja državljanske vzgoje. Čeprav je vsak izmed pojmov, ki je predstavljen v knjižici, napisan nepristransko in objektivno, knjižica ne ponuja preprostih odgovorov ali enoznačnih rešitev, temveč skozi analizo osnovnih pojmov in dilem tega vsebinskega področja na novo postavlja nekatera izmed temeljnih vprašanj pri pouku državljanske vzgoje. Kakor potrjujejo številni projekti, strategije in iniciative ter primeri »dobrih« praks, se iskanje enoznačnih odgovorov na posamezne izzive in probleme (kljub povečanemu interesu teoretikov, snovalcev politik in pedagoških delavcev) sooča z vrsto zgrešenih srečanj in zamujenih priložnosti. V izogib retoriki, ki napetosti, izzive in dileme posameznih pojmovanj v veliki meri zaobide, je vsak izmed pojmov predstavljen v vsej svoji kompleksnosti in protislovnosti. Predlagani odgovori na širšem področju državljanske vzgoje postanejo namreč vse prepogosto del problema in ne rešitve.

 

Tehnični podatki: format: 148 mm x 210 mm, vezava: brošura, obseg: 162 strani.

 

Cena: 21,90 €

Osnovni pojmi in dileme državljanske vzgoje, drugi del

Ljubljana, 2015

ISBN 978-961-6348-91-1

Prednaročila zbiramo do vključno 25. 9. 2015.

Uredil: dr. Mitja Sardoč
Avtorji: dr. Tomaž Deželan, dr. Srečo Dragoš, dr. Slavko Gaber, dr. Eva Klemenčič, dr. Vesna Leskošek, dr. Damjan Mandelc, dr. Mitja Sardoč, dr. Vojko Strahovnik, dr. Rok Svetlič, dr. Marjan Šimenc, dr. Veronika Tašner, dr. Boris Vezjak, dr. Pavel Zgaga, Miha Zimšek, dr. Maja Zupančič

 

Predstavitev publikacije

V svoji dolgi zgodovini je bila državljanska vzgoja pogosto preizkusni kamen različnih pojmovanj državljanstva ter s tem povezane utemeljitve državljanske enakosti. Tudi v sodobni pluralni družbi ostaja v samem središču teoretičnih razprav ter političnih projektov o vlogi in pomenu javnega šolanja pri vzgoji državljanov kot polno sodelujočih članov politične skupnosti. Kljub temu pa se na tem vsebinskem področju [vedno znova] srečujemo s številnimi problemi in izzivi. Različna nesoglasja o vlogi in pomenu državljanske vzgoje, uskladitev zahtev po zagotavljanju enakosti ter sprejemanju in spoštovanju različnosti kot tudi vrsta t.i. ‘empiričnih’ problemov, med katerimi nedvomno izstopajo številne pojavne oblike nasilja, nestrpnosti, ksenofobije in diskriminacije potrjujejo, da so možni odgovori na te probleme in izzive vse prej kot enoznačni, predlagane rešitve pa vse prej kot neproblematične.

Tudi zaradi tega so razprave o posameznih družbenih problemih velikokrat predmet grobih posploševanj in redukcionističnih poenostavljanj, saj je uporaba različnih pojmov [vse prepogosto] nejasna, neustrezna, ali celo zavajajoča. Prav zaradi teh ter vrste ostalih problemov in izzivov, ima drugi del publikacije Osnovni pojmi in dileme državljanske vzgoje namen predstaviti nekatere izmed osnovnih pojmov, ki so del t.i. ‘standardne’ analize tega vsebinskega področja. Hkrati je poseben poudarek namenjen tudi predstavitvi posameznih pojmov s področja etike, retorike ter politične teorije nasploh. V času, ko izgovorov za vse manjše zaupanje v inštitucionalni okvir sodobne pluralne družbe ter vse nižjo volilno udeležbo [počasi] zmanjkuje, ksenofobni nacionalizem in verska nestrpnost pa nista več omejena zgolj in samo na ‘lokalno folkloro’, je ta naloga vse prej kot enostavna. In tudi zato nič manj nujna.

 

Pojmi, ki so predstavljeni v knjižici Osnovni pojmi in dileme državljanske vzgoje (drugi del):

demokracija; svoboda izražanja; meritokracija; socialni kapital; diskriminacija; retorika; nacionalizem; integriteta; ideologija; dostojanstvo; sovražni govor; politična pismenost; država; oblast; politična kultura; trajnostni razvoj; socialna razdalja; revščina; socialna država; vrednote; moralni razvoj; državljanska vzgoja; (ne)enakost

 

Tehnični podatki: format: 148 mm x 210 mm, vezava: brošura, tisk: Č/B.

 

Nasilje - nenasilje

Cena: 26,00 €

Pomen učiteljevega profesionalnega razvoja za pouk

Ljubljana, 2007

avtorica: dr. Marija Javornik Krečič

recenzentki: dr. Milena Ivanuš Grmek in dr. Branka Čagran

lektorirala: Majda M. Lesjak, prof. slov. in dipl. lit. komerativist

ISBN: 961-6348-07-8


V strokovni literaturi pri nas je sicer o učiteljevem profesionalnem razvoju vse več govora, vendar pa različni dejavniki učiteljevega profesionalnega razvoja ter njihova medsebojna povezanost še niso niti teoretično niti empirično dovolj raziskani. Prispevek k temu je pričujoča knjiga, katere temeljni namen je ponuditi mnoga uporabna spoznanja o sodobnih pogledih na poklicni razvoj učitelja in utemeljiti njegov pomen za kakovost pouka v naših šolah.

Pričujoče delo se odlikuje tako z vidika strokovnega (znanstvenega) sloga pisanja kot rabe znanstvenega aparata. Spisano je jasno in natančno, pregledno, sistematično in razumljivo, hkrati pa raznoliko in živo, skratka, besedilo je privlačno tako za eksperte pričujočega raziskovalnega problema, kakor tudi za strokovno manj zahtevne bralce.

Prvi in drugi del knjige se poleg opisanega odlikujeta tudi z vsebinskega vidika. Predstavljata namreč ustvarjalno sintezo dosedanjih znanstvenih spoznanj o učiteljevem profesionalnem razvoju in reflektivnem poučevanju.

V tretjem delu, kjer gre za empirično raziskavo, pa je avtorica uporabila zlasti v pedagoškem empiričnem raziskovanju priporočljiv, a strokovno in izvedbeno zahteven pristop in tako uspela pridobiti vrsto zanimivih in pomembnih empiričnih spoznanj tako za razvoj pedagoške teorije kot prakse.
Izvleček iz recenzije dr. Milene Ivanuš Grmek)

Ribe in raki Pokolpja

Cena: 14,33 €

Ribe in raki Pokolpja

Ljubljana, november 1998

avtorice: Meta Povž, Suzana Šumer, Natalija Budihna

prevod povzetka v hrvaški jezik: dr. Milorad Mrakovčić

prevod povzetka v angleški jezik: Irena Watton

tehnični podatki: format: B5; obseg: obseg: 95 strani; tisk: ovitek in notranjost - barvni

ISBN: 961-90472-4-9

ABC naslovi:

 • A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • U
 • V
 • Z
 • Ž

DDV je vključen v ceno. Stroški pošiljanja niso vključeni v ceno. Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

Copyright (c) 2007, i 2 družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje d.o.o. Vse pravice pridžane.
"i 2" in "Planet znanja" sta zaščiteni blagovni znamki.
Oblikovanje in izvedba: VisArt d.o.o.