I 2 družba za založništvo izobraževanje in raziskovanje d.o.o.

Koprska ulica 94
Telefon: 01 257 62 49
Faks: 01 257 41 64
E-pošta: i2-lj@amadej.si

e-novice

Želite biti obveščeni o novostih založbe I 2? Vpišite svoj e-naslov:

Publikacija

 

 

 

ARHITEKTURA SLOVENIJE – VERNAKULARNA ARHITEKTURA

avtor: Borut Juvanec;

ISBN: 978-961-6348-79-9

komplet = 1., 2., 3., 4. in 5. del;
MPC: 182,50 € 41,50 €*

* Popust velja do 31. januarja 2015 oziroma do razprodaje zalog.

 

Oglejte si celotno zbirko na tej povezavi.

 

 

ARCHITECTURE OF SLOVENIA - VERNACULAR ARCHITECTURE

author: Borut Juvanec;
ISBN: 978-961-6348-79-9

pack = 1., 2., 3., 4. & 5. part;
retail price: 182,50 € 41,50 €*

* Discount is valid until 31 January 2015 or until stocks run out.

 

Take a look at the entire collection on this link.

 

 

ARHITEKTURA SLOVENIJE

vernakularna arhitektura

www.arhitekturaslovenije.si
Borut Juvanec

Arhitektura Slovenije predstavlja vrsto petih knjig: 1 Alpe 2009, 2 Severovzhod 2010, 3 Osrednji pas 2011, 4 Južna hribovja 2012 in 5 Kraški svet 2013.
Najpomembnejši element knjig je teoretski uvod v obliki znanstvenih študij, ki si sledijo takole: 1 Postavitev v prostor, 2 Arhitektura gline, 3 Kultura bivanja, 4 Les in 5 Kamen.


Vernakularna arhitektura ni plod šolanih ljudi: zamislili so si jo, jo izvedli in jo uporabljajo tisti, ki so znanje dobili od prednikov kot dediščino, s kulturo. Vernakularna arhitektura ni tista za kralje, za mrtve ali za bogove, pač pa za vsakodnevno življenje in delo malega človeka.

 

2009 - prva knjiga: Alpski svet
Uvod prinaša teoretična izhodišča od teorije do prakse, osnove vernakularne arhitekture in poenostavljen opis objektov, ki to arhitekturo predstavljajo.
Postavitev v prostor je pomemben element, tako pri postavitvi hiše, domačije, vasi ali mesta. Pri domačiji je imel glavno besedo gospodar, a vedno je upošteval mnenja strokovnjakov.

 

2010 - druga knjiga: Severovzhod
Poudarek je na uporabi gline, saj je ta v tem območju prevladujoča, a najmanj poznana in najmanj obdelana. Gre za vse znane tipe take gradnje, ki postavljajo blatnjačo (gnetena glina), butanco (butana gradnja v lesenih opažih), na zraku sušen čerpič in seveda žgane zidake, opeko. Problem vseh ilovnatih in opečnih konstrukcij je, da se na zunaj ne ločijo, saj so vse ometane.

 

2011 - tretja knjiga: Osrednji pas
Teoretično se vse začne s centrom in nadaljuje s krogom, s krožnim dodajanjem elementov, ki omogočajo delovanje. Praktično je center ogenj. Ta je predstavljen na zahodu kot odprto ognjišče, v pretežnem delu Slovenije pa je ujet v lončeno peč, okrog katere se vrti življenje v 'hiši', kot pravimo Slovenci osrednjemu bivalnemu prostoru hiše. A najpomembnejši element je pravzaprav kuhinja, ki se razvije okrog zunanjega vhoda v peč, kar omogoči čist osrednji prostor, brez dima, a topel in prijeten, tako za bivanje, delo in za spanje.

 

2012 - četrta knjiga: Južna hribovja
Knjiga obsega predvsem Dolenjsko, pa tudi Suho in Belo krajino in Kočevsko. To je pretežno nizka, gričevnata in zelena krajina: taka je tudi arhitektura. Gre pretežno za uporabo kamna in lesa, marsikje z oblogo iz ilovice ali z apnom.

Najpomembnejše poglavje govori o človeku in o njegovem delu: Les, um, arhitektura, človek, humanost. Človek je vezan na les predvsem psihološko, čutno. V drugih materialih je možno narediti skoraj vse, tudi slabe rešitve. Les pa ima svoja pravila, ki se jih dosledno drži, neumnosti pa kaznuje.

 

2013 - peta knjiga: Kraški svet
Najstarejši objekti korbelinga (sistema grajenja v suho, brez veziva, s preklopom) segajo v šesto tisočletje pred štetjem, arhitektura, kot jo poznamo danes, sega nekaj sto let v zgodovino.

 

Teorija: kamen
Objekti v korbelingu so prvotno namenjeni zavetju pastirjem, nastopajo pa tudi druge namembnosti, vodnjaki,  grobnice, svetišča, celo za čudež in še in še. Zatočišča – ki jih poznam -  ležijo med Islandijo in Jemnom, od Lanzarota do Palestine.


Hiša kot taka je grajena iz kamna: z vsemi njegovimi značilnostmi. Ojačani vogali, močne preklade, nekdaj slamnata streha in kamnita, vedno v naklonu ena proti ena, kasneje pa blagi naklon latinske kritine. Obračanje proti vetru in zaščita z borjačem, ki navzven kaže le monumentalen vhod: to so značilnosti domačije, pa seveda spahnjenca z ognjiščem in z masivnim dimnikom. Stare hiše so grajene v tehniki suhega kamna, včasih zamazane z ilovico, pomešano s peskom, kasnejše rešitve uporabljajo malto.
Zgodovina omenja Kras že zgodaj: Posidonius (135 do 50 pred štetjem) omenja pomemben podatek o ponikanju reke Reke v Škocjanske jame, ki se spet pojavi kot Timav (Kranjc 1997: 13). Beseda 'kras' izhaja iz predindoevropskega jezika, kjer poemni 'kamen': 'karagara', ki se danes ohranja le še v irščini: 'carraig', potem pa se omenja 1177 kot 'grast' (Kranjc 1997: 13).


Kamen je na njivi ali v oljčnem gaju odveč. Motijo na več načinov:

- fizično motijo obdelavo
- lomijo orodja (ne smemo pozabiti, da so bila prva rala lesena)
- kamni grejejo ali hladijo zemljo in s tem na odprtem prostoru spreminjajo optimalne okoliščine za rast.


Kamen, odvečni kamen, odložen 'vkraj' sčasoma izgine in se vrne na polje. Zato ga je treba sestavljati v sklope, v griže, v zidove. Če so pa že vgrajeni, naj bodo vsaj koristni. To je bistvo kraške arhitekture. Zato pa je tudi takobolj občutljiva in ranljiva.


In naša naloga je – naloga strok, domačinov in tujcev, tudi politike in šol, da ob skrbnem profesionalnem delu prepoznamo lastnosti in značilnosti kraške arhitekture ter da širšemu krasu in matičnemu Krasu vrnemo tisto veljavo, ki so jima jo priborili naši dedje.

 

Vsaka knjiga je razdeljena na teoretski uvod, na predstavitev po objektih, čemur sledijo indeks, viri in slovarček. Slike so opremljene s podatkom o lokaciji z GPS podatki.


Vseh pet knjig obsega preko 1000 strani z nekaj sto fotografijami, skicami, shemami.

 

Peta knjiga, Kraški svet je en sam poklon. Poklon kamnu, krasu in kraškemu človeku. Predvsem kraškemu človeku. Ker je iz mrtvega kamna naredil živo arhitekturo.
 
 
 
Copyright (c) 2007, i 2 družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje d.o.o. Vse pravice pridžane.
"i 2" in "Planet znanja" sta zaščiteni blagovni znamki.
Oblikovanje in izvedba: VisArt d.o.o.