I 2 družba za založništvo izobraževanje in raziskovanje d.o.o.

Koprska ulica 94
Telefon: 01 257 62 49
Faks: 01 257 41 64
E-pošta: info@i2-lj.si

l na prvo stranl izobraževanje

Izobraževanjei2 d.o.o.Programi:

 

AKVARISTIKA


Oblika izobraževanja:

• predavanje

• delavnica


Cilji:

• Predstavitev akvaristike.

• Odkrivanje vrednot ohranjanja življenja v vodah.

• Dvig zavesti za ohranjanje življenja v vodah.

• Praktičen prikaz kako pripraviti sobni akvarij.


Ciljna skupina:

• šole


Literatura in gradiva:

• Akvaristika, i2 d.o.o., Ljubljana, 2018

 

Ostali pogoji:

• Število udeležencev: od 15 do 22;

• Trajanje: 4 šolske ure;

• Cena z DDV: 12,00 € po udeležencu;

• Kraj po dogovoru.

Kontakt:
tel.: 01/ 257 62 49
fax: 01/ 257 41 64
e-pošta: info@i2-lj.si

 Delavnice za učiteljice in učitelje
LAŽJE UČENJE IN BOLJŠE ZNANJE UČENK IN UČENCEV


Kdo si ne želi uspešnih učencev? A za kakovostno razumevanje in znanje ter z njima povezano učno uspešnost potreben več kot le v svoji stroki kompetenten učitelj. Kako učencem predstaviti učno snov na njim razumljiv in zanimiv način je vprašanje, ki si ga učitelji pogosto postavljajo. Učitelji se pri poučevanju srečujejo s številnimi in raznovrstnimi izzivi, za katere potrebujejo raznovrstno in aktualno znanje ter dobro poznavanje otrok. Naše delavnice vam lahko pomagajo pri oblikovanju učnih vsebin na takšen način, da bodo učencem lažje razumljive in jih bodo hitreje usvojili. Hkrati pa vam ponujamo možnost, da dobite odgovore na lastna vprašanja, saj boste delavnice soustvarjali s svojimi primeri in dejavnim sodelovanjem. Če bi se želeli udeležiti delavnic, vas prosimo, da nam pred delavnico posredujete konkretne primere vsebin, ki jih učenci ne razumejo in morebitnih drugih težav, ki jih zaznavate pri učencih. To nam bo omogočilo pripravo delavnic tako, da boste dobili tudi odgovore na svoja vprašanja. V tej ponudbi vam predstavljamo tri delavnice (vsaka traja 90 minut), ki so druga od druge neodvisne, vendar skupaj sestavljajo smiselno celoto.


Naslov prve delavnice je Razumevanje. V času te delavnice se bomo poglobili v to:

 • kako učenci različnih starosti razmišljajo ter kaj razumejo,
 • ali učenci razumejo učno snov, ki naj bi se jo naučili,
 • na kaj vse bi morali biti pozorni pri pripravi in podajanju razlage, da jo bodo učenci razumeli.

 

Razlago ob primerih, ki jih boste posredovali, bomo dopolnili z vajami ter odgovori na vprašanja, ki se bodo pojavila med delavnico. Pri eni izmed vaj bomo analizirali primere iz različnih učbenikov ter ugotavljali, ali se učenci lahko samostojno učijo iz učbenikov, ali posamezna besedila razumejo ter kako jim težavne dele pojasniti, da bodo učno snov razumeli.

Naslov druge delavnice je Samostojno učenje. V času te delavnice se bomo dotaknili lastnega odnosa do učenja in poučevanja ter motivacije za samostojno učenje pri učencih. Predvsem se bomo poglobili v to:

 • kako učence usmerjati pri upravljanju s časom za učenje (organizacija časa in razporeditev učenja),
 • kako razvijati strateško učenje oz. učenje kot spretnost pri učencih,
 • kaj bi morali učenci storiti pred učenjem, kaj med njim in kaj po njem.

 

Znanje bomo utrdili in poglobili s praktičnimi vajami postavljanja prioritet in upravljanja s časom, ki jih boste lahko izvedli s svojimi učenci. Skupaj bomo preizkusili različne strategije, ki jih je smiselno uporabljati v posamezni fazi učenja. Razpravljali bomo tudi o tem, kako učence spodbuditi k samostojnemu učenju.

Kot zadnjo vam ponujamo delavnico Ocenjevanje,ki bo namenjena odgovarjanju na vprašanja:

 • kaj je taksonomija učnih ciljev in kako oblikovati učne cilje na različnih ravneh,
 • kako preveriti zastavljen cilj,
 • kako oblikovati uravnotežen preizkus znanja.

 

Uvodu bodo sledile praktične naloge oblikovanja učnih ciljev v skladu s taksonomijo v majhnih skupinah ter oblikovanje nalog za preverjanje postavljenih ciljev. Ob koncu bomo oblikovali pripomoček za pripravo uravnoteženih preizkusov znanja primerne težavnosti.

Pri pripravi delavnic je sodelovala red. prof. dr. Maja Zupančič, ki na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani že vrsto let poučuje razvojno psihologijo, vabljena predavanja pa ima tudi na Fakulteti za psihologijo Univerze na Dunaju in Oddelku za psihologijo Sveučiteljišča na Reki. Od leta 2004 dalje je vodja raziskovalnega programa Uporabna razvojna psihologija, trenutno je vodja bilateralnega znanstvenoraziskovalnega projekta z Avstrijo in sodeluje v mednarodnih znanstvenih projektih s področja psihološkega osamosvajanja, evolucijske psihologije in finančne socializacije. Njeno znanstvenoraziskovalno delo s področja razvojne psihologije ter objave v slovenskih ter tujih znanstvenih revijah se nanašajo na različna razvojna obdobja, med njimi tudi na obdobje otroštva in mladostništva.

 

Delavnice bosta izvajali:

 • Mojca Poredoš, mag. psihologije, mlada raziskovalka raziskovalnega programa Uporabna razvojna psihologija, asistentka za razvojno psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Magistrski študij je zaključila z nalogo Motivacijski in čustveni dejavniki učne uspešnosti pri matematiki in naravoslovju v zgodnjem mladostništvu. V času študija je pripravljala različne aktivnosti in sodelovala na taborih za osnovnošolske otroke.
 • Sanja Ćorić, mag. psihologije, izvajalka dodatne strokovne psihološke pomoči in mentorica Filozofsko-psihološkega kluba za dijake Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana ter soustanoviteljica Zavoda Pogovorjevalnice, v okviru katerega deluje kot moderatorka Pogovorjevalnic na Gimnaziji Moste ter tudi kot mentorica prostovoljk. V času študija je delovala kot prostovoljka Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše, se izobraževala na področju trenerstva, moderatorstva in mehkih veščin ter izvajala izobraževalne izkustvene delavnice za različne starostne in interesne skupine.

 

Lokacija: V prostorih naročnika.

Tehnični pripomočki: projektor, tabla.
Število udeležencev: do 20 učiteljev in učiteljic.
Cena za izvedbo posamezne delavnice brez DDV: 325,00 €.

Ob naročilu vseh treh delavnic skupaj se cena delavnic zniža za 10 %. 


V ceni delavnice niso obračunani potni stroški,  ki se obračunajo za vsako delavnico posebej glede na oddaljenost naročnikove lokacije od sedeža družbe i2 d.o.o., Ljubljana (Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana) s pomočjo spletne aplikacije Razdalje.si  na naslovu http://razdalje.si/med-kraji. Cena za prevožen km je 0,18 €.

 

Delavnico naročite z naročilnico na kateri mora biti naveden točen naslov lokacije, kjer bomo delavnico izvajali in številu udeležencev. Pošljete jo na naslov  i2 do.o.o, Ljubljana, Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana , tel.: 01 257 62 49 ali na E-poštni naslov: info@i2-lj.si.
i2 d.o.o.Programi:

KULTURNA DEDIŠČINA PODEŽELJAOblike izobraževanja:
 • predavanja
 • seminarji
 • delavnice

Cilji:
 • Predstavitev arhitekture kot oblikovanje prostora.
 • Prikaz danes še ohranjenih najbolj značilnih sestavin arhitekture v izbranih regionalnih okvirih.
 • Odkrivanje vrednot kulturne dediščine ter njene prenove (terensko delo).
 • Dvig zavesti in spodbuditev ponosa o naši kulturni dediščini in njeni ohranitvi.
 • Dvig kakovosti življenja ob upoštevanju tradicije ter enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželju.

Ciljna skupina:
 • strokovna in interesna združenja
 • šole
 • prebivalci podeželja

Literatura in gradiva:
 • Arhitektura Slovenije – komplet (5 delov), dr. Borut Juvanec, i2 d.o.o., Ljubljana, 2011,
 • Besednjak - Arhitektura Slovenije, dr. Borut Juvanec, i2 d.o.o., Ljubljana, 2014,
 • Kozolec, dr. Borut Juvanec, i2 d.o.o., Ljubljana, 2007,
 • Hiška, pastirsko zatočišče na krasu, dr. Borut Juvanec, i2 d.o.o., Ljubljana, 2016 in
 • Vodnjak, dr. Borut Juvanec, i2 d.o.o., Ljubljana, 2017.

Oblika, trajanje, kraj in cena izobraževanja je po dogovoru.

Kontakt:
tel.: 01/ 257 62 49
fax: 01/ 257 41 64
e-pošta: info@i2-lj.si

Copyright (c) 2007, i 2 družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje d.o.o. Vse pravice pridžane.
"i 2" in "Planet znanja" sta zaščiteni blagovni znamki.
Oblikovanje in izvedba: VisArt d.o.o.