i2 družba za založništvo izobraževanje in raziskovanje d.o.o.

Koprska ulica 94
Telefon: 01 257 62 49
Faks: 01 257 41 64
E-pošta: info@i2-lj.si

 

Tako kot v vseh naših gradivih je besedilo SDZ sistematično in pregledno urejeno ter bogato s spremljajočim slikovnim gradivom. Podprto je z več primeri iz vsakdanjega šolskega in zunajšolskega življenja. Ob razlagi učnih vsebin lahko uporabite naše brezplačne e-prosojnice. Naloge v SDZ se nahajajo na različnih taksonomskih ravneh in so namenjene utrjevanju ter preverjanju znanja, razmišljanju, izražanju mnenj, oblikovanju vrednotnih presoj in reševanju etičnih dilem.

 

NIPPB ucbenik

 


DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

7. razred osnovne šole

Uredila: Eva Klemenčič

ISBN 978-961-7038-10-1

 

Tehnični podatki in cena:

obseg: 96 strani; tisk: barvni; vezava: zvezek;

MPC 12.90 €.

 

 

 

NIPPB ucbenik

 


DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

8. razred osnovne šole

Uredila: Eva Klemenčič

ISBN 978-961-7038-09-5

 

Tehnični podatki in cena:

obseg: 96 strani; tisk: barvni; vezava: zvezek;

MPC 12.90 €.

 

 

 

NIPPB ucbenik

 

Vzorcne strani


Od 10. januarja dalje lahko kupite naš novi učbenik

 

INFORMATIKA S TEHNIŠKIM KOMUNICIRANJEM

Avtorica: Andreje Šet

ISBN: 978-961-7038-06-4

Številka sklepa o potrditvi učbenika: 013-19/2018/8

 

 

 

 

NIPPB ucbenik

 

Vzorcne strani


Domovinska in državljanska kultura in etika

Učbenik za 7. razred

Uredila: Eva Klemenčič

ISBN: 978-961-7038-03-3

Sklep številka: 613-1/2018/4

 

Tehnični podatki in cena:
Format: A4

Obseg: 72 strani

Cena: 12,90 €

 

 

NIPPB ucbenik

 

Vzorcne strani


Domovinska in državljanska kultura in etika

Delovni zvezek za 7. razred

Uredila: Eva Klemenčič

ISBN: 978-961-7038-04-0

 

Tehnični podatki in cena:
Format: A4

Obseg: 86 strani

Cena: 10,92 €

 

 

NIPPB ucbenik

 

Vzorcne strani


Domovinska in državljanska kultura in etika

Učbenik za 8. razred

Uredila: Eva Klemenčič

ISBN: 978-961-7038-02-6
Sklep številka: 613-1/2018/57

 

Tehnični podatki in cena:
Format: A4

Obseg: 77 strani

Cena: 12,90 €

 

 

 

NIPPB ucbenik

 

Vzorcne strani


Domovinska in državljanska kultura in etika

Delovni zvezek za 8. razred osnovne šole

Uredila: Eva Klemenčič

ISBN: 978-961-7038-05-7

Tehnični podatki in cena:
Format: A4

Obseg: 84 strani

Cena: 10,92

 

 

 

NIPPB ucbenik

IZDALI SMO KNJIGO

SLOVENIJA, ARHITEKTURA IN DEDIŠČINA

Borut Juvanec

ISBN 978-961-7038-08-8

 

Tehnični podatki in cena:

obseg: format: 21,5 cm x 24 cm; 264 strani;

tisk: barvni; vezava: brošura;

MPC 38,50 €.


Prodajni pogoji za osnovne in srednje šole:

Ob nakupu učbenikov in/ali delovnih zvezkov pri naši založbi priznamo osnovnim in srednjim šolam naslednje količinske popuste:

- 1 do 10 izvodov 10%,
- od 11 do 20 izvodov 11,5%,
- od 21 do 30 izvodov 13%,
- od 31 do 50  izvodov 14,5%.
- nad 50 izvodov 17%


Stroški pošiljanja niso zajeti v ceno. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in prodajnih pogojev.

 


Copyright (c) 2007, i 2 družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje d.o.o. Vse pravice pridžane.
"i 2" in "Planet znanja" sta zaščiteni blagovni znamki.
Oblikovanje in izvedba: VisArt d.o.o.