i2 družba za založništvo izobraževanje in raziskovanje d.o.o.

Koprska ulica 94
Telefon: 01 257 62 49
Faks: 01 257 41 64
E-pošta: info@i2-lj.si

 

KATALOG UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN DIDAKTIČNIH GRADIV ZA OSNOVNO ŠOLO 2017/2018

 

Katalog 2017-18

 

 

Vabilo ledenica

 

NIPPB ucbenik

 

Vzorcne strani


Izdali smo novo knjigo avtorja dr. Boruta Juvanca

 

LEDENICA

ISBN 978-961-7038-01-9 (i2)

 

Ledenica je knjiga o pozabljeni arhitekturi naših prednikov, ki so si življenje lajšali, ga podaljševali in bogatili z uporabo ledu: za zdravje, za ugodje in za druge aktivnosti. Ledenica kot objekt je okrogla, vkopana arhitektura z raznovrstno nadgradnjo. Najdemo jih na Krasu, kjer je bilo ledeničarstvo pomembna obrtniška oblika, v osrednji Sloveniji in posebej v Prekmurju.

 

Knjiga ima predgovora akademika Andreja Kranjca in prof. Petra Fistra.

---------------------------------------------

Tehnični podatki in cena knjige:
Obseg: 188, strani, format: 220 mm x 245 mm, tisk: barvni, vezava: brošura.
Cena: 32,90 €

 

NIPPB ucbenik

 

Vzorcne strani


Izdali smo učbenik

 

NAČRTOVANJE IN POSTAVITEV
PODATKOVNIH BAZ

Učbenik za modul Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz v programu Tehnik računalništva.

Avtorica: prof. Andreja Šet, uni. dipl. ing. rač. in inf.

ISBN 978-961-6348-98-0

 

Recenzenta: dr. Maja Pušnik, univ. dipl. inž. rač. in inf. in Uroš Sterle, prof. mat.

Strokovni sodelavec pri razvoju učbenika: Marko Anžič, preizkušeni revizor informacijskih sistemov, spec. za mgmt

 

Ključna znanja, ki jih knjiga ponuja bralcu, so v začetnem delu razumevanje, kaj je informacijski sistem, kakšna je njegova funkcija v širšem poslovnem sistemu ter kako se podatkovna baza (PB) kot njegovo srce umešča vanj. V nadaljevanju se osredotoča na arhitekturo PB, njene prednosti in slabosti ter funkcije sistema za njeno upravljanje. Bralcu nato predstavi celovit postopek načrtovanja PB od preslikave resničnega sveta v logičnega do priprave normaliziranega podatkovnega modela, na koncu pa ga oboroži še z osnovami poizvedovalnega jezika (SQL).

 

Poseben poudarek sem želela dati na sistematičnem in čim bolj enostavnem podajanju znanja skozi praktične primere, s pomočjo katerih bo bralec nekatere abstraktne koncepte postopka normalizacije in priprave podatkovnega modela lažje razumel. Namen knjige in njena dodana vrednost pa ni le naučiti bralca, kako ustvariti podatkovno bazo ali opraviti maturo, temveč mu ponuditi tudi širše razumevanje o njeni vlogi v digitalnem svetu, potencialih, ki jih omogoča ter tveganjih, ki so neizogibno povezana s hrambo osebnih in zaupnih podatkov.

---------------------------------------------

Tehnični podatki knjige:

Obseg: 196, strani, format: 210 mm x 245 mm, tisk: barvni, vezava: brošura.

Številka sklepa o potrditvi učbenika: 013-10/2017/3

Cena: 21,80 €

 

 

Hrana in prehrana.pdf


Izdali smo knjigo

 

HRANA IN PREHRANA

Knjiga z zgoščenko.

Milena Suwa Stanojević uni. dipl. ing. živ. teh.

ISBN 978-961-6348-6348-97-3

 

Priročnik »Hrana in prehrana« je namenjen učiteljem, ki poučujejo strokovno teoretične predmete z obravnavo vsebin hrane in prehrane na osnovnih (gospodinjstvo), poklicnih, srednjih, višjih in visokih šolah s področja gostinstva, živilstva, zdravstva, kozmetike, farmacije in kmetijstva. Področje hrane in prehrane je obravnavano z več zornih kotov. Priročnik je namenjen tudi vsem zainteresiranim, ki se zavedajo osebne odgovornosti pri krepitvi odpornosti z rednim uživanjem zdravju prijaznih živil in jedi.

 

Priročnik (knjiga) je osrednji del kompleta. Priloga k priročniku je zgoščenka z didaktičnimi idejami (100 strani) in elektronskimi prosojnicami (preko 120 strani risb, fotografij in preglednic).

 

Redna cena priročnika je 34,90 . V ceno niso zajeti stroški pošiljanja.

 

Format: 191 x 260 mm, obseg: 224 strani, barvni tisk, vezava: brošura.


 


Copyright (c) 2007, i 2 družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje d.o.o. Vse pravice pridžane.
"i 2" in "Planet znanja" sta zaščiteni blagovni znamki.
Oblikovanje in izvedba: VisArt d.o.o.